Kemet Europe

Kemet Europe BV
Oude Moerstraatsebaan 110
4614 RS Bergen op Zoom
T: +31 (0)164 - 27 17 00
F: +31 (0)164 - 24 36 03
info@kemet-europe.com

Contractleppen

Vereisen uw werkstukken een optimale vlakheid? Specificeert de tekening een oppervlaktefinish met vlakheidsaanduiding? Zijn de werkstukken moeilijk te bewerken? Zit u vast aan een strakke tijdsplanning?

Wij hebben een speciale afdeling voor het vlakleppen en -polijsten van componenten voor derden. Hiermee richten wij ons vooral op bedrijven die incidenteel met hoge oppervlakte-eisen te maken hebben, zonder dat zij over de daarvoor benodigde apparatuur beschikken. In onze lepafdeling staat een 15E lepmachine (lepplaat Ø 308 mm) voor kleinere stukken. Het bewerken van grotere werkstukken gebeurt op een 24E (lepplaat Ø 610 mm) en 36E machine (lepplaat Ø 915 mm). Met uiterst nauwkeurige meetapparatuur controleren onze leptechnici de vereiste vlakheid- en  ruwheidsspecificaties.

Uiterst nauwkeurig

Naast de bekende staalsoorten is het bewerken van materialen zoals keramiek, ferriet, hastaloy, stelliet, inconel en samengestelde materialen geen probleem. Afhankelijk van het te leppen materiaal, leppen wij producten tot een vlakheid van 1 lichtband (0,3 µm) en een ruwheid van 0,025 µm Ra en lager. Doordat onze werkplaats is uitgerust met moderne Kemet lepmachines, kunnen wij optimaal aan de benodigde parameters voldoen.

Met de Kemet lep- en polijstplaten en een verscheidenheid aan diamantemulsies en leppoeders, zoeken onze leptechnici naar de meest effectieve lepbewerking en de kortst mogelijke leptijd. Wij weten dat een snelle levering van belang is, omdat leppen vaak de laatste bewerking in het vervaardigingsproces van componenten is. Met onze mogelijkheden en know-how zijn tegen betaalbare kosten de hoogste lepresultaten te verkrijgen.

Contractleppen

Neem voor meer informatie contact met ons op!