Kemet Europe BV
Oude Moerstraatsebaan 110
4614 RS Bergen op Zoom
T: +31 (0)164 - 27 17 00
F: +31 (0)164 - 24 36 03
info@kemet-europe.com

FAQ

Deze pagina wordt nog aangevuld. Heeft u een vraag betreffende polijsten, laat het ons weten:

Deze pagina wordt nog aangevuld. Heeft u een vraag betreffende leppen, laat het ons weten:

Deze pagina wordt nog aangevuld. Heeft u een vraag betreffende smeren (Accu-Lube), laat het ons weten:

Wat is reinigen?

Reinigen is het verwijderen van vervuiling op een oppervlak. Het is van belang dat de vervuiling loskomt. Alleen dan is het vuil transporteerbaar.

Rond 1950 ontwikkelde  de Duitse chemicus Herbert Sinner de zogenaamde cirkel van Sinner. Deze cirkel gaat er van uit dat er vier primaire parameters bestaan die het succes van een reinigingsproces bepalen, t.w.:

 • Chemie
 • Mechanische actie
 • Temperatuur
 • Tijd

Deze vier factoren zijn van elkaar afhankelijk, echter kunnen onderling in grootte verschillen. De som van deze vier factoren is steeds dezelfde: een perfect reinigingsresultaat. Dit resultaat is alleen haalbaar als de vier parameters in een juiste verhouding ten opzichte van elkaar staan. Deze verhouding kan echter wel verschillen.

Een voorbeeld : wassen van kleding.
Dankzij de optimalisatie van de factor ‘chemie’ is het mogelijk bij een lagere temperatuur te reinigen, zonder dat daardoor de reinigingstijd langer wordt. Enkele decennia terug werd kleding heel anders gereinigd. De gebruikte zepen waren minder goed. Dit werd gecompenseerd door goed te schrobben (mechanische actie) en meer tijd te gebruiken. Daardoor was het toch mogelijk om een gelijk reinigingsresultaat te verkrijgen als vandaag.

Wat is ultrasoon?

De frequentie van een geluidsgolf bepaalt de toonhoogte van een geluid. Lage frequenties klinken als lage tonen, hoge frequenties klinken als hoge tonen. Hoge frequenties, niet waarneembaar door het menselijk gehoor, zijn ultrasoon. In het algemeen worden frequenties boven 18 kHz beschouwd als ultrasoon.

Frequenties, gebruikt bij industrieel reinigen, liggen meestal tussen 20 kHz en 50 kHz.

Wat zijn geluidsgolven?

Geluid plant zich voort in de vorm van geluidsgolven. Dit kan zowel door een gas, een vloeistof als een vaste stof.  De snelheid waarmee dit gebeurt, de geluidssnelheid, hangt af van het medium waarin de geluidsgolf zich voortbeweegt en van factoren als temperatuur, vochtigheidsgraad en eventuele tegenwind. Geluidsgolven variëren in grootte, afhankelijk van de trillingsfrequentie.

Voorbeeld: luidspreker
Geluidsgolven vanuit bijvoorbeeld een luidspreker worden via een mechanische beweging opgewekt. Als de conus van een luidspreker zich naar voor en achter beweegt, wordt de lucht voor de conus achtereenvolgens samengedrukt en gecomprimeerd. Zo ontstaan geluidsgolven, die zich in de lucht voortplanten tot ze uiteindelijk uitsterven.

Wat zijn caviteiten?

In de meeste vloeistoffen is er een constante voortzetting van een geluid zolang de amplitude (“het volume”) van de geluidsgolf relatief laag is. Wanneer de amplitude vergroot, wordt de negatieve druk op plaatsen met decompressie voldoende groot om de vloeistof te breken. Hier ontstaan dan micro-dampbellen die we caviteiten noemen.

De caviteiten die op deze manier ontstaan, imploderen en veroorzaken schokgolven waardoor de vervuiling van het oppervlak losgemaakt wordt. Op de plaats van de implosie komt zo veel energie vrij, dat lokaal een temperatuur van ruim 5000°C en een druk van ruim 68000kPa bereikt worden.

Hoe kun je cavitatie versterken?

Verschillende parameters hebben invloed op cavitatie:

 • De temperatuur beïnvloedt de viscositeit, de oplosbaarheid van gas in de vloeistof, de dampspanning en de diffusiesnelheid van opgeloste gassen in de vloeistof. In zuiver water is de cavitatie optimaal bij een temperatuur van 71°C.
 • Een lage viscositeit van een vloeistof zorgt voor een goede cavitatie.
 • Gassen in de reinigingsvloeistof gaan de implosie van de caviteiten tegen. De hoeveelheid gas in een vloeistof neemt af wanneer de temperatuur van de vloeistof stijgt.
 • De energie die bij elke implosie van een caviteit vrij komt, is omgekeerd evenredig aan de ultrasoon of megasoon frequentie. Lagere frequenties veroorzaken grotere caviteiten en dus krachtige implosies.
 • Hoge frequenties, zoals bij megasoon, veroorzaken kleinere caviteiten en dus minder krachtige implosies. Daarom wordt megasoon ingezet voor het reinigen van zeer delicate onderdelen en/of voor het verwijderen van partikels met een grootte van enkele microns of kleiner.

Wat zijn de voordelen van ultrasoon in een reinigingsproces?

Het mechanische effect van ultrasoon helpt om vervuiling op te lossen en/of te verplaatsen. Vervuiling kan zich als volgt voordoen:

 • oplosbaar
 • niet oplosbaar
 • een combinatie van oplosbare en niet-oplosbare vervuiling (denk aan niet-oplosbare partikels die vastgehouden worden in een laag olie).

Ook in een spoelproces kan ultrasoon een meerwaarde hebben doordat het efficiënt en effectief detergenten kan helpen verwijderen.

Oplosbare vervuiling
Voor de verwijdering van oplosbare vervuiling, dient de reinigingsvloeistof in contact te komen met de vervuiling om ze te kunnen oplossen. De reiniging treedt alleen op bij het raakvlak van de reinigingsvloeistof met de vervuiling.

Als de reinigingsvloeistof de vervuiling oplost, ontstaat een verzadigde laag aan het raakvlak tussen de actieve reinigingsvloeistof en de vervuiling. Zodra dat gebeurt stopt het reinigende effect omdat de verzadigde reinigingsvloeistof de vervuiling niet meer kan oplossen. De actieve reinigingsvloeistof kan de vervuiling niet meer bereiken.

De imploderende caviteiten die ontstaan dankzij het ultrasoon, halen de verzadigde laag weg zodat actieve reinigingsvloeistof weer in contact komt met de vervuiling.

Niet oplosbare vervuiling
Als de vervuiling bestaat uit onoplosbare partikels die door cohesie blijven zitten, moeten die partikels zodanig verplaatst worden dat de aantrekkingskracht verbreekt. De imploderende caviteiten die ontstaan dankzij het ultrasoon verwijderen dergelijke partikels van het te reinigen oppervlak. Het detergent zorgt er voor dat de partikels zich niet opnieuw aan het oppervlak kunnen hechten.

Vervuiling van oplosbare en niet oplosbare componenten
Bij het verwijderen van complexe vervuiling bestaande uit oplosbare en niet oplosbare componenten, zorgt het ultrasoon voor het transport van verzadigde reinigingsvloeistof en partikels. Ultrasoon versterkt en versnelt het effect van veel chemische reacties. Dit heeft een positieve invloed op de werking van detergenten.

Het grootste voordeel van ultrasoon in een reinigingsproces schuilt echter in het feit dat overal in de vloeistof cavitatie optreedt. Overal waar het oppervlak van het onderdeel in contact is met de reinigingsvloeistof doet het ultrasoon zijn werk. Voor de reiniging van complexe onderdelen, inwendige kanalen , blindgaten e.d.  is ultrasoon reinigen het meest geschikt.

Hoe voer ik vervuilde reinigingsvloeistof af?

Er zijn verschillende mogelijkheden voor wat betreft het afvoeren van vervuilde reinigingsvloeistof. U kunt de vloeistof indikken, neutraliseren en/of filteren. U zult echter altijd een professioneel afvalverwerkingsbedrijf moeten benaderen en u dient de lokale wetgeving rondom het afvoeren van reinigingsvloeistof in acht te nemen. Contacteer ons voor advies »

Deze pagina wordt nog aangevuld. Heeft u een vraag betreffende reinigen, laat het ons weten:

Deze pagina wordt nog aangevuld. Heeft u een vraag, laat het ons weten:

Neem voor meer informatie contact met ons op!