Algemene voorwaarden

Alle leveringen door Kemet Europe B.V. zijn onderworpen aan de Metaalunievoorwaarden (voorheen bekend als Smecomavoorwaarden), laatstelijk gedeponeerd ter Griffie van de Arrondisementsrechtbank te Rotterdam.

De Metaalunievoorwaarden gelden ook voor exportleveringen.

Uitzondering:

Op orders voor grotere en speciale reinigingssystemen en leveringen van grote machines gelden de Kemet Verkoopvoorwaarden in combinatie met de Orgalime voorwaarden. Op je offerte kan je zien welke voorwaarden van toepassing zijn.