FAQ

Contractleppen

Contractleppen (ook wel loonleppen) is een speciale service van Kemet Europe, waarbij wij lepwerk uitvoeren voor derden. Onze kundige en ervaren medewerkers voeren het lepwerk uit op onze eigen machines op basis van jouw aanleverspecificaties. Kemet kan de meeste materialen tot de gespecificeerde oppervlakteruwheid en vlakheid bewerken.

De service van Kemet Europe is speciaal bedoeld voor bedrijven die incidenteel werkstukken met een hoge oppervlaktekwaliteit moeten leveren en hiervoor niet beschikken over de juiste machines en apparatuur. De dienst is tevens beschikbaar voor bedrijven met een (tijdelijk) capaciteitsprobleem óf voor partijen die worden geconfronteerd met een complex product waarbij de bewerking ervan uitsluitend door specialisten mogelijk is.

Kemet Europe heeft speciaal voor het contractleppen een aparte afdeling ingericht waarin tevens polijstwerkzaamheden worden uitgevoerd. Dit machinepark bestaat standaard uit een Kemet 15E lepmachine met een lepplaat van Ø 380 mm voor kleinere stukken. Voor de grotere werkstukken maken we gebruik van een Kemet 24E machine met een lepplaat van Ø 610 mm, terwijl de Kemet 36E machines met een lepplaat van Ø 915 mm geschikt zijn voor de grootste klussen.

Twijfel je of wij jouw stukken kunnen verwerken? Neem zeker contact met ons op.

De kwaliteit van het uiteindelijke resultaat wordt uiteraard gecontroleerd op de vooraf opgegeven ruwheid en de vlakheid van het werkstuk. Hiervoor maakt Kemet gebruik van geavanceerde meetapparatuur zoals het Monolicht in combinatie met een planglas. De interferentie die deze twee tezamen creëren, stelt ons in staat het aantal lichtbanden (ofwel de vlakheid) af te lezen. De metingen worden in een rapport genoteerd en bij de levering meegegeven.

De machines in onze werkplaats zijn voor meer doeleinden geschikt dan alleen het uitvoeren van lepwerkzaamheden voor derden. Zo voeren we hierop ook testen uit, zodat we je het beste advies kunnen geven voor jouw specifieke product. Onder meer als het gaat om lepmiddel, de bewerkingsduur en uit te oefenen druk.

 

Microsmering

Microsmering wordt ook wel Near Dry Machining (NDM) of Minimum Quantity Lubrication (MQL) genoemd. Bij microsmering wordt een minimale hoeveelheid koelsmeermiddel direct op het snijvlak van het gereedschap verneveld. Hier smeert het voldoende om de wrijving te verminderen en zo de bewerkingssnelheid op peil te houden. Door de verneveling is echter zeer weinig product nodig, waardoor op verschillende vlakken kosten zijn te besparen.

Microsmering biedt diverse significante voordelen. Ten eerste is maar een fractie van het koelsmeermiddel nodig van wat normaal bij verspanende bewerkingen wordt gebruikt. Hiermee bespaar je op de hoeveelheid koelsmeermiddel en dus op kosten. Omdat deze minimale hoeveelheid bovendien praktisch volledig verbruikt, blijft het werkstuk grotendeels vrij van vervuiling. Ook de spanen blijven droog waardoor ze goedkoper zijn af te voeren. Verder zijn er geen investeringen nodig om het koelsmeermiddel af te voeren, rond te pompen en in conditie te houden.

Microsmeren kent eveneens een aantal voordelen wanneer het om de kwaliteit van het eindresultaat gaat. Zo draagt de goede warmteafvoer bij aan een langere standtijd van het gereedschap en de machine. Daarnaast verbetert het de oppervlaktekwaliteit van het te verspanen product. Dit komt onder meer omdat er op vrijwel constante temperatuur wordt gewerkt, waardoor er geen veranderingen in het materiaal kunnen ontstaan als gevolg van warmte-invloeden.

Microsmering is onder meer geschikt voor het bewerken van relatief zachte materialen zoals aluminium. Bovendien is het bij uitstek geschikt voor producten waarin kanalen worden gemaakt die lastig te reinigen zijn. Omdat de reinigingsstap vervalt, bespaar je ook op een eventueel dure reinigingsmachine. Kemet levert voor microsmering uitsluitend Accu-Lube smeermiddelen. Biologisch afbreekbare producten die veilig in te zetten zijn voor mens en milieu.

Microsmering kan inderdaad bij zowel inwendige bewerkingen worden toegepast als bij uitwendige. Voor inwendig smeren, waar het lastig is om sproeikoppen op de juiste locatie te brengen, wordt gebruik gemaakt van speciale machines als de Accu-Lube MiniBooster. Deze machine mengt de lucht en het smeermiddel en brengt dit via een slang naar de draaidoorvoering van het machinegereedschap. Vanaf dit punt wordt het lucht-smeermengsel door de spindel van het machinegereedschap getransporteerd tot het uiteindelijk op de snijkanten van het ingezette koelkanaalgereedschap naar buiten komt.

De apparatuur voor uitwendige verspaning brengt met behulp van een luchtstroom kleine druppeltjes koelsmeermiddel nauwkeurig op de snijkant van het gereedschap aan. Hierbij komen geen gevaarlijke dampen vrij.

 

Polijsten

Polijsten is een bewerkingsmethode waarmee je het oppervlak van een product in een aantal stappen zeer glad kunt maken. Hiervoor gebruik je polijstmiddelen met een steeds fijnere korrel. Polijsten wordt met name toegepast het oppervlak van een bepaald onderdeel aan te passen aan de gestelde eis. Dit kan zijn om het product te laten glanzen (mooier maken), de aanhechting van vuil te minimaliseren, optimaal af te dichten of om de mechanische wrijving te verlagen.

Zowel de gereedschappen en de middelen (polijstpasta's) áls de procesparameters bepalen de uiteindelijke kwaliteit van het oppervlak.

Polijsten is geschikt voor de bewerking van vele materialen waaronder

  • (hard)metalen;
  • titanium;
  • chroomhoudende materialen;
  • roestvaststaal;
  • kunststoffen;
  • messing;
  • koper;
  • aluminium;
  • magnesium.

Voor het polijsten van oppervlakken zijn gereedschappen nodig evenals polijstmiddelen. Qua gereedschap bestaat een grote diversiteit aan mogelijkheden variërend van vijlen en polijstschijven tot aan polijststenen en aangedreven gereedschappen. Ook klemsystemen en andere hulpmiddelen dragen bij aan het efficiënt en nauwkeurig uitvoeren van polijstwerkzaamheden.

Qua polijstmiddelen onderscheiden de diverse polijstpasta's zich vooral door de korrelgrootte waarmee een grof of juist zeer fijn resultaat te bereiken is en waarmee de afname van het materiaal wordt bepaald. Het resultaat is daarnaast afhankelijk van de snelheid waarmee de polijstbewegingen worden uitgevoerd en de kracht waarmee het gereedschap op het oppervlak wordt gedrukt.

Polijsten wordt in veel gevallen gebruikt om bijvoorbeeld matrijsoppervlakken zeer glad te maken. Het oppervlak van de matrijs immers wordt weerspiegeld in het eindproduct dat met de matrijs gemaakt wordt. De esthetische kant van een product is ook op een andere manier direct in verband te brengen met polijsten. Denk daarbij aan het polijsten van auto-onderdelen, kunstwerken of andere gebruiksartikelen die onder meer worden verkocht op basis van een glimmend uiterlijk.

Bovendien verlagen gladde oppervlakken de mechanische wrijving waardoor machines of installaties geluidsarmer draaien en bijvoorbeeld minder energie verbruiken.

Om de structuur van metalen vast te stellen - bijvoorbeeld in het kader van controles of onderzoek - is het mogelijk het oppervlak van een specifiek materiaal onder een microscoop te bekijken. Daarbij geeft het beeld pas de noodzakelijke informatie prijs wanneer het oppervlak wordt voorbewerkt. Naast doorslijpen, inbedden en schuren is het ook nodig om te polijsten. Het geheel van het prepareren van een metaalmonster en het vervolgens onderzoeken van de structuureigenschappen wordt metallografie genoemd.

 

Ultrasoon reinigen

Bij ultrasoon reinigen wordt gebruik gemaakt van zogenaamde 'ultrasone' geluidsgolven in combinatie met een reinigingsmiddel om uiteenlopende producten en oppervlakken te reinigen. Deze geluidsgolven hebben een zeer hoge frequentie - vanaf ongeveer 20kHz - en zijn hiermee voor het menselijk oor niet waarneembaar.

De energie van deze geluidsgolven wordt omgezet in heel kleine belletjes wanneer zij door een geleidend medium (meestal water) worden gestuurd. Deze belletjes imploderen vervolgens waardoor het water gaat bewegen en in combinatie met het reinigingsmiddel het vuil van het te reinigen product trillen.

Een belangrijk voordeel van reinigen met ultrasone geluidsgolven is dat het een vrijwel contactloos proces is. De kans op beschadigingen van het materiaal is dus praktisch nihil terwijl de minuscule belletjes wél op alle plekken komen waar mensen met een borstel niet bij kunnen. Dit gaat bovendien met snelheden die de mogelijkheden van handmatig reinigen vér overtreffen.

Wanneer het proces met kennis van zaken wordt toegepast, waarbij onder meer gekeken wordt naar de temperatuur, het reinigingsmiddel en de tijdspanne van reinigen, is deze methode geschikt voor praktisch alle producten die in het reinigingsbad passen.

Het is een logische gedachte om aan te nemen dat het imploderen van de microbelletjes voldoende is om vuil los te weken en te verwijderen. Helaas is dat niet aan de orde. Het reinigingsmiddel is in alle gevallen nodig om in samenwerking met de caviterende belletjes de daadwerkelijke onthechting tussen vuil en voorwerp tot stand te brengen.

Zo verlaagt een goed reinigingsmiddel bijvoorbeeld de oppervlaktespanning van de vloeistof wat het effect van de implosies vergroot. Tevens verbetert het reinigingsmiddel het contact tussen de belletjes en het oppervlak zodat ieder deel van het oppervlak ook daadwerkelijk wordt gereinigd. Het effect van het reinigingsmiddel is nog verder te versterken door het reinigingsbad op te warmen tot temperaturen van 40-65°C. Afwassen in heet water gaat immers ook veel beter dan in koud.

Ultrasoon reinigen is als veilig te beschouwen voor de meeste materialen mits met kennis van zaken toegepast. Dat betekent dat het materiaal, maar ook de vorm van het product medebepalend zijn voor de keuze van het reinigingsmiddel en de frequentie van de geluidsgolven. Hoe hoger de frequentie, hoe kleiner de belletjes en hoe groter het bereik hiervan. De energie die vrijkomt bij de implosie van kleinere belletjes is lager dan bij lagere frequenties die grotere belletjes maken. Hoge frequenties worden daarom vooral toegepast bij het reinigen van kwetsbare onderdelen.

Voor het reinigen van een beperkt aantal of kleine producten is het mogelijk 'indirecte' reiniging toe te passen. Hierbij wordt een glazen beker met een specifieke reinigingsvloeistof en het voorwerp in de tank van het reinigingsapparaat geplaatst. De reinigingsvloeistof in de beker hoeft niet overeen te komen met die van de tank; de laatste kan zelfs gevuld zijn met uitsluitend water (het is echter wel raadzaam een detergent toe te voegen voor het verlagen van de oppervlaktespanning, wat op haar beurt weer een gunstig effect heeft op de cavitatie). Op deze indirecte manier bereiken de geluidsgolven gewoon het product in het glas met reinigingsvloeistof terwijl het niet nodig is om de hele tank met dit specifieke reinigingsvloeistof te vullen. Het resultaat is een schoon product tegen acceptabele kosten.

 

Vlakleppen

Vlakleppen is een vorm van slijpen waarmee oppervlakken extreem vlak zijn te maken. Bij deze verspaningstechniek wordt een lepemulsie, -olie of -pasta tussen het gereedschap en het te leppen product gebracht. Deze bestaat uit een (dik) vloeibaar medium en slijpkorrels. Vervolgens worden de vlakken ten opzichte van elkaar op een speciale manier bewogen waarbij het gereedschap - in het geval van leppen op een vlakke lepplaat - meestal stil staat. Door de speciale bewegingen schuren de korrels over het product en versplinteren daarbij, waardoor steeds fijnere korrels ontstaan en het oppervlak uiteindelijk extreem glad wordt. De lepkorrels veroorzaken bewerkingsgroeven in verschillende richtingen.

Om de juiste oppervlakteruwheid (tot ongeveer Ra = 0,0015 μm) of de juiste vlakheid van een plaat te bereiken, spelen de lepplaat (gereedschap) en de lepemulsie (slijpmiddel) de belangrijkste rol. Het schuurmiddel, zoals diamantemulsie of leppoeder, moet passen bij het te leppen materiaal en bepaalt uiteindelijk de oppervlakteruwheid. De lepplaat is veelal vervaardigd van gietijzer of kopercomposiet. De aandrukkracht bepaalt uiteindelijk het verspaand volume en de oppervlaktekwaliteit.

Vlakleppen wordt gebruikt voor het vlakken van oppervlakken. Meestal met het doel om een vloeistof- of gasdichte afsluiting te realiseren. Zo wordt het onder meer toegepast bij de fabricage van zuigerringen, koppelingsringen en onderdelen voor meetapparatuur. Een andere toepassing is het bewerken van mechanische afdichtingen (mechanical seals) voor pompen. Deze moeten extreem vlak zijn om te voorkomen dat de pomp gaat lekken. Daarnaast bieden lepbewerkingen voordelen voor het glad maken van hydraulische onderdelen zoals manifolds en zittingen. Daarbij geldt dat veiligheidskleppen vaak 'super glad' zijn, mechanische afdichtingen glad en hydraulische componenten naar lepbegrippen 'ruw'.

Eigenlijk zijn praktisch alle materialen te leppen. Veel voorkomende materialen in het kader van industriële toepassingen zijn koolstof, siliciumcarbide, tungstencarbide, duplex, inox en natuurlijk verschillende hardmetalen.

Om een uitspraak te kunnen doen over de kwaliteit van het lepproces, is het belangrijk om achteraf metingen te verrichten om hiermee het werk te controleren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 'interferometrie'; een meetmethode op basis van interferentie. De meting vindt plaats door een speciale glasplaat (planglas) op het gelepte oppervlak te leggen. Omdat zowel het glas als het gelepte oppervlak licht weerkaatsen, zal een verschil in vlakheid leiden tot een specifiek lijnenpatroon, ook wel lichtbanden genoemd. Het aantal lichtbanden dat ontstaat is een maat voor de vlakheid.