Bewerkingen

Kemet richt zich met haar producten- en dienstenprogramma op onder andere het nabewerken van oppervlakken door middel van leppen of polijsten en op microsmering.

(Vlak)leppen

Bij (vlak)leppen wordt het te bewerken oppervlak over een zogenaamde lepplaat bewogen waarop een emulsie is aangebracht. Daarbij moeten zowel de lepplaat áls de lepemulsie - die onder meer te beschrijven is door de korrelgrootte - passen bij het materiaal en de gewenste oppervlaktekwaliteit. Tevens zijn de procesparameters bepalend voor het eindresultaat. Zo hebben de snelheid van bewegen en de kracht waarmee de oppervlakken op elkaar worden gedrukt, invloed op de uiteindelijke oppervlaktekwaliteit.

Kemet beschikt over alle kennis én een eigen werkplaats om voor uw product de optimale combinatie van middelen, gereedschappen en procesparameters vast te stellen. is het niet vanuit de omvangrijke parate kennis, dan wel op basis van het proefondervindelijk vaststellen.

Polijsten

Bij polijsten geldt in principe hetzelfde als bij leppen. Het is een verspanende bewerking waarbij het oppervlak wordt bewerkt met behulp van polijst-/diamantpasta die over het oppervlak wordt gewreven met een hiervoor geschikt gereedschap. Hierin zijn vele vormen en maten mogelijk die niet alleen vlakke oppervlakken superglad en -vlak maken, maar ook bijvoorbeeld boringen en rondingen zijn te bewerken. Denk hierbij aan het belang van een supergladde matrijs die wordt gebruikt in de optische industrie (lenzen), het vervaardigden van medische instrumentatie en fijnmechanische onderdelen.

Ook voor het polijsten beschikt Kemet over alle mogelijke machines, hulpmiddelen, aandrijvingen, gereedschappen, polijstmiddelen en stenen om de juiste oppervlaktekwaliteit te realiseren. Stel met ons het optimale pakket samen en vraag advies voor het bepalen van de juiste procesparameters.

Microsmeren

Bij microsmering wordt een minimale hoeveelheid koelsmeermiddel op het snijvlak van het gereedschap verneveld. Genoeg om de wrijving te verminderen en zo de snijsnelheid op peil te houden. Maar zo weinig dat de gebruiker significant bespaart op zijn productiekosten en zijn product en machine slechts minimaal vervuilt. Daarbij reduceert het koelsmeermiddel de warmteontwikkeling wat ten goede komt aan de standtijd van het gereedschap en de oppervlaktekwaliteit van het werkstuk.

Omdat het smeermiddel bijna volledig verdampt, komen de kosten voor het afvoeren van gebruikte koelsmeermiddelen te vervallen. Tevens zijn de kosten voor het verwijderen van spanen lager aangezien deze praktisch volledig droog zijn. Tot slot is er geen installatie nodig om een conventioneel koelsmeermiddel rond te pompen en hoeft de gebruiker geen tijd te investeren in het conditioneren ervan.

Kemet adviseert u over de benodigde installatie voor uw bewerkingen en tevens over de juiste smeermiddelen. Goed om te vermelden is dat er uitsluitend smeermiddelen in het programma zijn opgenomen die niet schadelijk zijn voor mens en milieu.

Ultrasoon reinigen

Bij ultrasoon reinigen wordt gebruik gemaakt van zogenaamde 'ultrasone' geluidsgolven met een zeer hoge frequentie in combinatie met een reinigingsmiddel. De energie van deze golven wordt omgezet in zeer kleine belletjes die aan het oppervlak imploderen. Zo worden de meest uiteenlopende soorten vervuiling verwijderd en reinigen ze de oppervlakken.

Kemet levert kleine ultrasoon reinigingsapparaten tot aan volledig geautomatiseerde reinigingsinstallaties en al wat daar tussen zit. Ook voor op maat gemaakte oplossingen kunt u bij ons terecht. Uiteraard adviseren wij u graag met welk reinigingsproces u de beste resultaten behaalt.